The Business Potential of Serambi Mekkah of Indonesia (Padang Panjang City)

Padang Panjang is a city with the smallest area in West Sumatra, Indonesia. Padang Panjang is divided into 4 administrative areas, namely Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar and Resort Bukit Surungan. Currently, Padang Panjang City consists of 16 urban villages (Kelurahan)¬†and 2 sub-districts (Kecamatan), namely West Padang Panjang (Padang Panjang Barat), and […]

Continue Reading